Om Byens Landhandel

Om Byens Landhandel

Bag virksomheden står ejer Rikke Pape. Hun er nørrebroer, opvokset på Falster - med et langt arbejdsliv bag sig, hvor hun primært har arbejdet med at formidle viden om dyrkning og forarbejdning af fødevarer. 

Rikke er uddannet planteøkolog og fagjournalist. Med alskens iværksætteri i baglommen.

Jordbrug, fødevareproduktion og bæredygtighed er interessefeltet hos ejerinden og sortimentet i Byens Landhandel er kurateret af Rikke Pape. Sortiment er udvalgt på baggrund af kvalitet, produktionsmetode, kort transportvej, ingen mellemled og udelukkende varer frembragt af små iværksættere fra Københavns opland - og Skåne er med.

#frabondetilbybo