Fødevareproducenter fra Københavns opland

Fødevareproducenter fra Københavns opland

Basals varer er produceret af små jordbrugere og iværksættere i og omkring København. Kort rejste varer af høj kvalitet produceret med omtanke.

Vores sortimentet bredt og lokalt. Størstedelen af vores leverandører har deres virke i og omkring København - også Skåne og Halland er med. Greater Copenhagen Region.

.

Kortrejste fødevarer fra Greater Copenhagen Region.

Kortrejste fødevarer fra Greater Copenhagen Region.

Størstedelen af vores produkter udspringer af den jord, der omgiver København.